Day: Tháng Sáu 19, 2020

khôi phục dữ liệu

So với thiết bị mắc lỗi logic, những thiết bị có vấn đề về vật lý khó khôi phục dữ liệu hơn nhiều. Điều này khiến nhiều người hoang mang ...