Ngày: Tháng Mười 24, 2020

Trước đây, dữ liệu được lưu trữ trên Server dưới dạng RAID truyền thống. Với nhiều lợi thế về việc lưu trữ dữ liệu an toàn, RAID được sử dụng ...