WD3200AVJS-63WDA0, 2061-701444-600 AD, WD SATA 3.5 PCB

WD3200AVJS-63WDA0, 2061-701444-600 AD, WD SATA 3.5 PCB

còn 10 hàng

Mạch thay thế PCB ổ cứng máy tính . Chuyên dùng cho kỹ thuật phục vụ sửa chữa khôi phục dữ liệu
Chú ý: Chỉ sử dụng khi có kiến thức chuyên về sửa chữa. (có hướng dẫn đi kèm)

Model: WD3200AVJS-63WDA0
PCB Sticker: 2061-701444-600 AD
PWB: 2060-701444-004 REV A

SKU: 2061-701444-600

250,000.00

Quantity :

Model: WD3200AVJS-63WDA0
PCB Sticker: 2061-701444-600 AD
PWB: 2060-701444-004 REV A

SKU: U20-A1337-6

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 15 × 10 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.