Bảng Giá

500 GB – 1TB 800.000 -1.500.000 vnđ
1,5TB – 4TB 1.800.000 – 2.500.000 vnđ
ổ cứng >= 4TB Liên hệ báo giá cụ thể
80 GB – 500GB 1.000.000 – 2.500.000 vnđ
750GB – 1TB 1.500.000 – 3.500.000 vnđ
1.5TB – 2TB 3.000.000 – 4.000.000 vnđ
3 TB – 4 TB 4.000.000 – 6.000.000 vnđ
6TB – 14 TB Liên hệ báo giá cụ thể
Ổ cứng 80GB đến 1000 GB 500.000 – 800.000 vnđ
Ổ cứng 1.5TB GB đến 4TB 1.000.000 – 2.500.000 vnđ
Ổ cứng >=4 TB Liên hệ báo giá trưc tiếp
80 GB – 500GB 1.000.000 – 2.500.000 vnđ
750GB – 1TB 1.500.000 – 3.500.000 vnđ
1.5TB – 2TB 3.000.000 – 4.000.000 vnđ
3 TB – 4 TB 4.000.000 – 6.000.000 vnđ
6TB – 14 TB Liên hệ báo giá cụ thể
64GB – 128GB 1.000.000 – 2.500.000 vnđ
240 GB – 512 GB 2.000.000 – 5.000.000 vnđ
Ổ SSD >=1 TB Liên hệ báo giá trưc tiếp
Ổ cứng 80GB đến 1000 GB 500.000 – 800.000 vnđ
Ổ cứng 1.5TB GB đến 4TB 1.000.000 – 2.500.000 vnđ
Ổ cứng >=4 TB Liên hệ báo giá trưc tiếp
1GB – 4 GB 500.000 – 1.500.000 vnđ
8GB – 64 GB 1.000.000 – 2.500.000 vnđ
>=128GB Liên hệ báo giá trưc tiếp
1GB – 4GB 100.000 -200.000 vnđ
8GB – 64 GB 200.000 – 400.000 vnđ
>= 128GB Liên hệ báo giá trưc tiếp

Chụp ảnh thiết bị hoặc lỗi bạn đang gặp phải

Hãy chụp ảnh tình trạng thiết bị của bạn, hoặc màn hình lỗi bạn đang gặp phải. Đây sẽ là những gì chúng tôi sử dụng để đánh giá tình trạng. Từ đó đưa ra tư vấn chính xác cho bạn.

Nhận báo giá cứu dữ liệu ước tính

Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá khả năng cứu dữ liệu, thời gian xử lý và chi phí ước tính. Một vài trường hợp yêu cầu phải gửi thiết bị đến mới đánh giá chính xác.

Thiết lập hợp đồng và hẹn thời gian xư lý

Ngay sau khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ. Một hợp đồng sẽ được chúng tôi khởi tạo. Cam kết chi phí thời gian và khả năng khôi phục dữ liệu. (thông thường một ca cứu dữ liệu được thực hiện từ 1-3 ngày).

Xác nhận dữ liệu và thanh toán

Hãy chụp ảnh tình trạng thiết bị của bạn, hoặc màn hình lỗi bạn đang gặp phải. Đây sẽ là những gì chúng tôi sử dụng để đánh giá tình trạng. Từ đó đưa ra tư vấn chính xác cho bạn..

Ảnh xử lý một số trường hợp nổi bật

xem nhiều hơn trong Galley